თვითსწორებადი ცემენტი

თვითსწორებადი ცემენტი

 

 

960 Europlan Super


უნივერსალური თვითსწორებადი მასა, რომელიც გათვლილია მაღალ დატვირთვაზე. გამოიყენება ნებისმიერი სახეობის იატაკის, აგრეთვე დასასხმელი ასფალტის გასასწორებლად 20 მმ-მდე. ცემენტის დასხმა და გაშლა ხდება ნასოსით ან რაკელით. არ შეიცავს კაზეინს. GISCODE ZP 1

 

  ტექნიკური მახასიათებლები

 

 

999 Europlan Basic


უნივერსალური თვითსწორებადი მასა, რომელიც გათვლილია საშუალო დატვირთვაზე. გამოიყენება მინერალური საფარებისთვის 5 მმ-მდე გასასწორებლად. GISCODE ZP 1

 

  ტექნიკური მახასიათებლები

 

940 Europlan Quick


სტაბილური საშპაკლი მასა, რომელიც გათვლილია მაღალ დატვირთვაზე. გამოიყენება კიბეების და მოედნების გასასწორებლად, დიდი უსწორმასწორობების ამოსავსებად, კუთხეების, დაქანების და გადასვლის ადგილების გამოსასწორებლად. წასმა ხდება 50 მმ-მდე სისქის ფენად. 10 მმ-ზე დიდი ფენის წასმის დროს შიძლება დაემატოს 30%-მდე კვარცის ქვიშა.  GISCODE ZP 1

 

  ტექნიკური მახასიათებლები

"