გრუნტი

გრუნტი 

 

 

882 Aqua Base Coat

ერთკომპონენტიანი პოლიურეთან-აკრილის წყლის ბაზაზე დამზადებული დასაგრუნტი ლაქი. ქმნის გლუვ ზედაპირს და ამცირებს კიდეების შეწებების რისკს. გამოიყენება ყველა ტიპის ხის და კორპის იატაკებისათვის.

 

  ტექნიკური მახასიათებლები

 

876 PUR Impregracia

ერთკომპონენტიანი იმპრეგნაცია-გრუნტი, რომელიც გამოიყენება აბსორბირებადი ხის იატაკებისათვის. ამუქებს ხის ტექსტურას და აძლევს მას სიმყარეს. გამოიყენება ყველა ტიპის ხის და კორპის საფარებისათვის.

 

 ტექნიკური მახასიათებლები

 

865 Blocking Primer

საიზოლაციო გრუნტი, რომელიც შეიცავს დეარომატიზირებულ გამხსნელებს და გამოიყენება ძველი პარკეტის აღდგენისთვის და განსაკუთრებით ეფექტურია ეგზიტიკური ჯიშის ხეების იატაკის დამუშავების დროს. იზოლაციას უკეთებს იმ ნივთიერებებს, რომლებიც ხელს უშლიან ლაქის პოლიმერიზაციას.

 

  ტექნიკური მახასიათებლები

 

WR 306

ხის იატაკებისათვის განკუთვნილი მაღალი ხარისხის ორკომპონენტიანი გრუნტი. გამოიყენება დასაგრუნტად, როგორც გამხსნელში ხსნადი ასევე წყალში ხსნადი ლაქებისათვის.

 

  ტექნიკური მახასიათებლები

 

044 Europrimer Multi

წყალში გასაზავებელი გრუნტი, რომელიც გამოიყენება საშპაკლი და დასაწებებელი სამუშაოების წინ. მისი წასმა ხდება აბსორბირებად და არააბსორბირებად მინერალურ ზედაპირზე. არ შეიცავს გამხსნელებს. ძალიან დაბალი ემისია. GISCODE D1 

 

 ტექნიკური მახასიათებლები

 

021 Euroblock Reno

ორკომპონენტიანი ეპოქსიდური გრუნტი, რომელიც გამოიყენება ცემენტის და ბეტონის იატაკებზე ნესტის საიზოლაციოდ, ზედა ფენის გასამყარებლად, აგრეთვე ადგეზიულ მაკავშირებლად, ნასტისგან დამცავ საშუალებად. საშპაკლი სამუშაოების წინ აუცილებელია სველი გრუნტზე მოვაყაროთ 846 Quartz Sand კვარცის ქვიშა. GISCODE RE 1 

 

  ტექნიკური მახასიათებლები

 

"