ადგილობრივი წარმოების პარკეტი

ადგილობრივი პარკეტი

პარკეტის ქართველი მწარმოებლები ძირითადად იყენებენ ადგილობრივ ნედლეულს: მუხას, წიფელას, იფანს (კოპიტს) და აკაციას. ძირითადი მინუსი ადგილობრივად წარმოებული პარკეტისა არის ცუდი გეომეტრია და მაღალი ტენიანობა. ჩვენ გთავაზობთ მხოლოდ გერმანულ დანადგარებში გატარებულ ადგილობრივ პარკეტს. განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა შრობის პროცესს, ამიტომ გასაყიდად გამზადებული პარკეტის ტენიანობა ყოველთვის არის 8±2%
მუხა
აკაცია
კოპიტი
წიფელი
"