სამუშაო ინსტრუმენტები

ინსტრუმენტები

 

 მოსარევი

 

გამოიყენება თვითსწორებადი ცემენტის მოსარევად.

 

 ვედრო

 

გამოიყენება თვითსწორებადი ცემენტის მორევის დროს.

 

 წყლის ვედრო

 

10 ლიტრიანი ვედრო, რომელსაც აქვს სკალა.

 

 ცემენტის გასასწორებელი ლილვაკი

 

გამოიყენება ახლად დასხმული თვითსწორებადი ცემენტიდან ჰაერის გამოსადევნად და გასასწორებლად.

 

 ხელის შპატელი

 

 ორმხრივი შპატელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
"